Followers

Wednesday, March 8, 2017

Sí do Mhaimeo She is your granny is the old story of a younger man who marries an old woman for her money


Lyrics: English Translation:
Curfá: Chorus:
'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í She's your granny, she's your granny
'Sí do mhaimeo í cailleach an airgid She's your granny, the hag with the money
'Sí do mhaimeo í ó Bhail' Iorrais Mhóir í She's your granny from the town of Iorrais Mór
'S chuir-feadh sí cóistí 'r bhóithre Chois Fharraige And she would put coaches on the roads of Cois Farraige
'bhFeicfeása 'n "steam" 'ga'l siar Tóin Uí Loing' If you'd see the steam boat going past Tóin Uí Loing'
'S na rothaí gh'l timpeall siar óna ceathrúnaí And the wheels turning speedily at her flanks
Caithfeadh sí'n stiúir naoi n-uair'ar a cúl She'd scatter the store nine times to the rear
'S ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid But she never keeps pace with the hag with the money
(Curfá) (Chorus)
'Measann tú 'bpósfa, 'measann tú 'bpósfa Do you reckon he'd marry, do you reckon he'd marry
'Measann tú 'bpósfa cailleach an airgid? Do you reckon he'd marry the hag with the money?
Tá 's a'm nach 'bpósfa, tá 's a'm nach 'bpósfa I know he'll not marry, I know he'll not marry
Mar tá sé ró-óg 'gus dólfadh sé'n t-airgead Because he's too young and he'll drink the money
(Curfá) (Chorus)
'S gairid go 'bpósfa, 's gairid go 'bpósfa We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
'S gairid go 'bpósfa beirt ar an mbaile seo We'll soon have a wedding by two in the village
'S gairid go 'bpósfa, 's gairid go 'bpósfa We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
Séan Shéamais Mhóir agus Máire Ní Chathasaigh Between Séan Séamais Mór and Máire Ní Chathasaigh
(2x) (2x)

(Chorus 2x)

Monday, March 6, 2017

Doll in the works


Saturday, March 4, 2017

Ailein Duinn

Lyrics:

English Translation:
Gura mise tha fo éislean How sorrowful I am
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh Early in the morning rising
Sèist: Chorus (after each verse):
Ò hì shiùbhlainn leat Ò hì, I would go with you
Hì ri bhò hò ru bhì Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiùbhlainn leat Brown-haired Alan, ò hì, I would go with you
Ma 's'en cluasag dhuit a ghaineamh If your pillow is the sand
Ma 'se leabaidh dhut an gheamainn If your bed is the seaweed
Ma 's en t-iasg do choinlean geala If the fish are your bright candles
Ma 's e na ròin do luchd-faire If the seals are your watchmen
Dh'òlainn deoch ge boil le càch e I'd drink, though all abhor it
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh Of your heart's blood after your drowning