Followers

Wednesday, March 8, 2017

Sí do Mhaimeo She is your granny is the old story of a younger man who marries an old woman for her money


Lyrics: English Translation:
Curfá: Chorus:
'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í She's your granny, she's your granny
'Sí do mhaimeo í cailleach an airgid She's your granny, the hag with the money
'Sí do mhaimeo í ó Bhail' Iorrais Mhóir í She's your granny from the town of Iorrais Mór
'S chuir-feadh sí cóistí 'r bhóithre Chois Fharraige And she would put coaches on the roads of Cois Farraige
'bhFeicfeása 'n "steam" 'ga'l siar Tóin Uí Loing' If you'd see the steam boat going past Tóin Uí Loing'
'S na rothaí gh'l timpeall siar óna ceathrúnaí And the wheels turning speedily at her flanks
Caithfeadh sí'n stiúir naoi n-uair'ar a cúl She'd scatter the store nine times to the rear
'S ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid But she never keeps pace with the hag with the money
(Curfá) (Chorus)
'Measann tú 'bpósfa, 'measann tú 'bpósfa Do you reckon he'd marry, do you reckon he'd marry
'Measann tú 'bpósfa cailleach an airgid? Do you reckon he'd marry the hag with the money?
Tá 's a'm nach 'bpósfa, tá 's a'm nach 'bpósfa I know he'll not marry, I know he'll not marry
Mar tá sé ró-óg 'gus dólfadh sé'n t-airgead Because he's too young and he'll drink the money
(Curfá) (Chorus)
'S gairid go 'bpósfa, 's gairid go 'bpósfa We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
'S gairid go 'bpósfa beirt ar an mbaile seo We'll soon have a wedding by two in the village
'S gairid go 'bpósfa, 's gairid go 'bpósfa We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
Séan Shéamais Mhóir agus Máire Ní Chathasaigh Between Séan Séamais Mór and Máire Ní Chathasaigh
(2x) (2x)

(Chorus 2x)

Monday, March 6, 2017

Doll in the works


Saturday, March 4, 2017

Ailein Duinn

Lyrics:

English Translation:
Gura mise tha fo éislean How sorrowful I am
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh Early in the morning rising
Sèist: Chorus (after each verse):
Ò hì shiùbhlainn leat Ò hì, I would go with you
Hì ri bhò hò ru bhì Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiùbhlainn leat Brown-haired Alan, ò hì, I would go with you
Ma 's'en cluasag dhuit a ghaineamh If your pillow is the sand
Ma 'se leabaidh dhut an gheamainn If your bed is the seaweed
Ma 's en t-iasg do choinlean geala If the fish are your bright candles
Ma 's e na ròin do luchd-faire If the seals are your watchmen
Dh'òlainn deoch ge boil le càch e I'd drink, though all abhor it
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh Of your heart's blood after your drowning

Sunday, February 26, 2017

New Dolls

Tá mé ag deanamh ceithre bábóg nua, seo cúpla pictúiri.
Making 4 new dolls-some picturesSaturday, February 25, 2017

Clannad singing Éirigh Suas A Stóirín

Lyrics:

English Translation:
Éirigh suas a stóirín Rise up, my darling
Mura bfhuil tú do shuí If you're not up already
Foscail a' doras Open the door
Agus lig mise 'un tí And let me into the house
Ta buidéal im aice There's a bottle beside me
Bhéarfas deoch do mhnaoi an tí That'll give a drink to the woman of the house
A's tá súil 'gam nach ndiúltuigheann And I hope you don't
Tú mé fa do níon Refuse me your daughter
Nuair a é irighim amach ar maidin When I rise out in the morning
Agus dearcaim uaim siar And I look to the west
Is dearcaim ar a'bhaile And I look at the town
Ud a bhfuil agam le ghabhail ann That I have to go to
Tuiteann na deóra The tears fall
Na sróite liom sios In floods down
Agus gniomh se míle osna And I give a thousand sighs
A tá cosúil le cumhaidh That are like homesickness
I ngleanntain na coilleadh uagní In the glens of the lonely wood
Is lag bró nach a bim I am weak and sad
Ó Dhomnach go Domhnach From Sunday to Sunday
'S mé ag cathamh mo shaol As I spend my life
'Mé feitheamh gach trathnóna I look every evening to see
Ce shiúlúil 'na ród no cé thiocfadh 'n ti Who would walk on the road or come to the house
'S gan duine ar an domhan mhór And there's no one on the great earth
A thiocfadh 's thógfadh mo chroí Who would come and lift my heart
A Mháilí a chéadsearc Oh Molly, my first love
Na tréig thusa mé go brách Don't you ever abandon me
Nach bhfuil mé do dhiadh gach aon lá Am I not after you each and every day
Fa mhalaidh na n-ard? On the slopes of the hillock?
Is tú cruithneach ar mhná Éireann You are the wheat of all the women of Ireland
Is tú an péarla 'tá doiligh 'fháil You are the pearl that is difficult to get
Is dar mhionna mo bhéil ni bréag é And by the oath of my mouth, it is no lie
Go bhfuil mé leatsa i ngrá That I am in love with you
Éirigh suas a stóirín Rise up, my darling
Mura bfhuil tú do shuí If you're not up already
Foscail a' doras Open the door
Agus lig mise 'un tí And let me into the house
Ta buidéal im aice There's a bottle beside me
Bhéarfas deoch do mhnaoi an tí That'll give a drink to the woman of the house
A's tá súil 'gam nach ndiúltuigheann And I hope you don't
Tú mé fa do níon Refuse me your daughter
New pattern in the works--stay tuned

Sunday, February 12, 2017

Dún do Shúil Close your eyes

Lyrics:

English Translation:
Chorus:
Close your eyes, my love, my own
My precious child, mo stóirín
Dún do shúil, a rún mo chroí Close your eyes, oh love of my heart
Is gheobhair feirín amárach And you will get a present tomorrow
The summer's come with warmth and sun
The grainy leaves are growing
Softly sleep while watch I keep
The breezes gently blowing
(Chorus)
Your father comes across the land
With gifts for you and for me
Ducks and eggs in either hand
And freshest fish from Tra Li
Dún do shúil, a rún mo chroí Close your eyes, oh love of my heart
A chuid den tsaol, 's a ghrá liom My worldly joy, my treasure
Dún do shúil, a rún mo chroí Close your eyes, oh love of my heart
Agus gheobhair feirín amárach And you will get a present tomorrow

Tuesday, February 7, 2017

Heirloom Handmade Doll

This girl I designed and made by hand, she is 19inches--100%cotton body, Clothes all 100%cotton,

Clannad singing Dulaman.

Lyrics:

English Translation:
Curfá: Chorus (after each verse):
Dúlamán na binne buí Seaweed of the yellow cliff
Dúlamán Gaelach Irish seaweed
Dúlamán na binne buí Seaweed of the yellow cliff
Dúlamán Gaelach Irish seaweed
A'níon mhín ó Oh gentle daughter
Sin anall na fir shúirí Here come the wooing men
A mháithair mhín ó Oh gentle mother
Cuir na roithléan go dtí mé Put the wheels in motion for me
Tá ceann buí óir There is a yellow-gold head
Ar an dúlamán gaelach On the Irish seaweed
Tá dhá chluais mhaol There are two blunt ears
Ar an dúlamán gaelach On the Irish seaweed
Rachaimid 'un an Iúr We'll go to Newry
Leis an dúlamán gaelach With the Irish seaweed
Ceannóimid bróga daora I would buy expensive shoes
Ar an dúlamán gaelach Said the Irish seaweed
Bróga breaca dubha The Irish seaweed has
Ar an dúlamán gaelach Beautiful black shoes
Tá bearéad agus triús The Irish seaweed has
Ar an dúlamán gaelach A beret and trousers
Ó chuir mé scéala chuici I spent time telling her the story
Go gceannóinn cíor dí That I would buy a comb for her
'Sé an scéal a chuir sí chugam The story she told back to me
Go raibh a ceann cíortha That she is well-groomed
Caidé thug tú 'na tíre? "What did you bring from the land?"
Arsa an dúlamán gaelach Says the Irish seaweed
Ag súirí le do níon "Courting with your daughter"
Arsa an dúlamán maorach Says the stately seaweed
Chan fhaigheann tú mo 'níon "You're not taking my daughter"
Arsa an dúlamán gaelach Says the Irish seaweed
Bheul, fuadóidh mé liom í "Well, I'd take her with me"
Arsa an dúlamán maorach Says the stately seaweed
Dúlamán na binne buí Seaweed of the yellow cliff
Dúlamán a' tsleibhe Seaweed of the mountain
Dúlamán na farraige Seaweed from the sea
Is dúlamán a' deididh Seaweed __

Sunday, February 5, 2017

Clannad singing Siuil a Run (Walk my love)

Lyrics:

English Translation:


I wish I was on yonder hill
'Tis there I'd sit and cry my fill
Until every tear would turn a mill

Is go dté tú mo mhúirnín slán And may you go safely, my darling


Chorus (after each verse):
Siúil, siúil, siúil a rún Go, go, go, my love
Siúil go sochair agus siúil go ciúin Go quietly and go peacefully
Siúil go doras agus éalaigh liom Go to the door and fly with me
Is go dté tú mo mhúirnín slán And may you go safely, my darling


I'll sell my rock, I'll sell my reel
I'll sell my only spinning wheel
To buy my love a sword of steel

Is go dté tú mo mhúirnín slán And may you go safely, my darling


I'll dye my petticoats, I'll dye them red
And 'round the world I'll beg my bread
Until my parents shall wish me dead

Is go dté tú mo mhúirnín slán And may you go safely, my darling


I wish, I wish, I wish in vain
I wish I had my heart again
And vainly think I'd not complain

Is go dté tú mo mhúirnín slán And may you go safely, my darling


But now my love has gone to France
To try his fortune to advance
If he e'er comes back, 'tis but a chance

Is go dté tú mo mhúirnín slán